PROJEKTY:

1) Different people - different lives

2) Kalendář na rok 2015 - výtěžek dán na léčbu nemoci "Motýlích křídel"

1) Projekt "Different people - different lives" bude vyjadřovat myšlenku, kdy každý člověk ve stejnou dobu řeší jinou životní situaci a prožívá své starosti, či radosti a každou vteřinu se po celém světě odehrávají miliardy příběhů, z nichž každý může být zaznamenán (odvyprávěn), např. pomocí fotografie.

The project "Different people - different lives" will express the idea that every person at the same time addressing a different living situation and experiencing their troubles, and joys, and every second around the world, taking place billions of stories, each of which can be seen, eg using photographs.

2) Kalendář pro rok 2015 - na začátku roku 2014 jsem dostal nápad , z mých fotografií vytvořit kalendář a výtěžek dát na nemoc motýlích křídel. V září jsem si vybral konkrétní rodinu a výtěžek předal dne 10. prosince 2014 v městě Chlumec nad Cidlinou .    

Calendar for the year 2015 - at the beginning of 2014 I got the idea, from my photos created calendar and proceeds to give on the disease butterfly wings . In September, I chose a particular family and the proceeds were handed over to the family of 10 December 2014 in the town Chlumec nad Cidlinou.